Jazzmusikerlinjen

Jazzmusikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet som improvisations och jazzmusiker. Behörighetskravet är 3-årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems Folkhögskolas Jazzlinje eller motsvarande kunskaper. Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

Kursen upplägg följer Jazzlinjens ordinarie kursplan men innehåller en fördjupning inom följande områden.  

Marknadsföring
Hur du sköter kontakten med media och arrangörer. Information om olika kulturinstitutioner.

Turnéplanering
Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling
Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället
Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Gruppledning
Du får arbeta fram en egen repertoar som redovisas i konsertform. Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, leda repetitioner samt genomföra en konsert.

Produktion av demomaterial
Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio.

Starta eget kurs
Kurs för egenföretagare som kulturarbetare.

Praktisk information
Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni.Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Musikerlinjen kan du söka som har gått årskurs 1 på Jazzlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning. Jazzmusikerlinjen är en ettårig utbildning.

Jazzlinjen åk 1&2 samt Jazzmusikerlinjen har totalt 47 elever.

Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på Jazz- och jazzmusikerlinjen.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.
Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Fanny Gunnarsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
fanny.gunnarsson@fridhemsfolkhogskola.se

Fanny är kontaktlärare på Fridhems Jazzlinje där hon även undervisar i ensemble och teori. Utöver detta frilansar Fanny som pianist och sångerska. Hon brinner för originalmusik och har aktivt valt att rikta sig mot de sammanhang där hon får jobba med egna eller andras kompositioner. Hennes egen grupp Fanny Gunnarsson Quartet har hittills släppt tre skivor och spelat på många av landets större jazzscener. Andra band som kan nämnas är We Float som 2018 vann årets grupp på SR:s Jazzkatten och den genreöverskridande kvartetten Cure-a-Phobia. Fanny har under sin karriär spelat och samarbetat med många namn inom jazzen, bl.a. Lina Nyberg, Elin Forkelid, Nisse Landgren och Sinne Eeg. 

Jan Karlsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
jan.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Jan Karlsson är förutom kontaktlärare på jazzlinjen frilansande basist som spelat i många olika sammanhang och genrer. Den musik han brinner mest för är dock den som faller inom ramen för den s.k. jazzgenren och spelar mest regelbundet med det Malmöbaserade storbandet Monday Night Big Band. Förutom att han själv har gått på Fridhems folkhögskola har han en utbildning som instrumental- och ensemblelärare samt en påbyggnadsutbildning i musikteori.

Inträdesproven till Jazzmusikerlinjen för 2021 kommer att ske digitalt.

Sista ansökningsdag 11 april 2021

Provet består av två delar, videoinsplening och personligt brev.

1. Videoinspelning

  • Du skall skicka in länkar till två videoinspelningar där du spelar/sjunger en av de obligatoriska låtarna och en egenvald. 

  • Skicka en länk för respektive video. Maxtid 6 minuter/ video.

  • Gitarrister och pianister skall utöver sitt solo också kompa en annan solist. 

  • Det är viktigt att du som söker syns i bild på videon, inte står för långt från kameran och att det är bra ljudkvalitet på inspelningen.

  • Du kan ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.

  • Vi ser helst att du i videon spelar till ett livekomp. Har du inte möjlighet att spela med komp fungerar det undantagsvis med backtrack. Det instrument/sång som du söker på får inte finnas med i backtracket.

  • De obligatoriska låtarna hittar du längst ner här på hemsidan.

  • De obligatoriska sånglåtarna kan transponeras till valfri tonart.

2. Personligt brev/video

Du skall skicka in ett personligt brev på max en A4 sida eller spela in ett videoklipp på max 2 minuter där du berättar om dig själv. Vi föredrar ett videoklipp för att bättre få en bild av vem du är.

I brevet/videon vill vi att du berättar om din musikaliska bakgrund och profil, vilka utbildningar du har gått och vad du vill få ut av att gå på Fridhem. Eftersom ensemble och gruppundervisning är en central del av utbildningen vill vi också att du berättar om vad kan du bidra med till gruppen. Den personliga videon kan antingen bifogas som en fil eller länkas till på samma sätt som spelvideon.

Länkar till videor, brevet eller den personliga videon, mejlas i ett och samma mejl till angiven mejladress för varje instrument.

Bas: bas@fridhemsfolkhogskola.se

Blås: blas@fridhemsfolkhogskola.se

Gitarr: gitarr@fridhemsfolkhogskola.se

Piano: piano@fridhemsfolkhogskola.se

Sång: sang@fridhemsfolkhogskola.se

Trummor: trummor@fridhemsfolkhogskola.se

Övriga instrument: ovriga@fridhemsfolkhogskola.se

Undrar du över något kan du mejla info@fridhemsfolkhogskola.se

Deadline för ansökan och inskickat material är 11 april!

Du får mer information om skolan, Jazzlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Internat 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!