Berättarpionjärerna

Berättarpionjärerna är en kurs för dig som vill bemästra konsten att berätta en historia. Vilket medium du vill berätta i bestämmer du själv, det kan vara genom bilder på Instagram, med filmer på Youtube, i romanform, med filmmanus, som Spoken Word-artist eller på något annat sätt. 

Berättarpionjärerna - 1460 x 747

På Berättarpionjärerna lär du dig tekniker från olika medier och använder dem för att utveckla ditt eget berättande i den form som du själv är mest intresserad av. Vi går igenom hur man kan jobba kring grundläggande delar i berättelser så som karaktärer, miljöer, tematik och handling, och deltagarna använder sen dessa kunskaper i ett eget projekt.

På Fridhems Folkhögskolas arton veckor långa distans-kurs Berättarpionjärerna får du möjlighet att utveckla eller vidareutveckla en berättelse eller en berättelsedriven konceptidé till ett fullfjädrat projekt. Du lär dig grunderna i berättande: karaktärsutveckling, världsbygge, handling, dramaturgi, tema och manusförfattande. Du får testa olika sätt att arbeta med genrer och berättarstrukturer. Du får redskap för att identifiera de frågor och perspektiv du själv tycker är intressanta att utforska. Du får möjlighet att arbeta med en berättelse du vill skapa och utifrån den utforska olika former som film, bild, spel, bildkonst, scenframställning eller sociala medier – det är ditt eget intresse och din lust att experimentera som avgör uttrycksformerna.

Alla kan berätta en historia. Att fängsla en publik med sin berättelse är ett hantverk som de flesta använder i sin vardag, och något alla kan lära sig att bemästra. Över hela världen och i alla kulturer har berättandet varit det självklara mediet för att förmedla kunskap, erfarenheter och värderingar – och för att underhålla. För många är den fiktiva berättelsen den mest kraftfulla metoden för att förmedla emotionell sanning. På Berättarpionjärerna får du möjlighet att utforska hur du kan förstärka just ditt berättande. 

Som deltagare får du en egen handledare som följer dig och hjälper dig individuellt under hela terminen. Du behöver inte ha en helt färdig idé på ett projekt du vill arbeta med utan det finns tid att utveckla din idé/ditt projekt under kursen. Kursen avser att skapa en öppen och kreativ miljö där ni som deltar inspirerar och stödjer varandra i ert skapande.

Praktisk information
Kursen pågår på heltid från 11 januari till den 11 juni 2021 och är studiemedelsberättigad när du fyllt 20 år.

Kursen ges på distans med veckovisa lektioner via videolänk. Den involverar nätbaserat kursmaterial att studera och mycket tid ges åt deltagarnas eget projektarbete. Du förutsätts ha egen dator/surfplatta med webbkamera att arbeta med. Observera att en stor del av studiematerialet är på engelska och många av exemplen är hämtade från film och TV-serier på engelska.

I kursen ingår fyra obligatoriska heldagar, antingen på Fridhems folkhögskola i Svalöv eller på filialen i Malmö. En träff i början av terminen, och en i slutet. Resa och boende står du som deltagare själv för. Dessutom ingår det ett antal obligatoriska responsmoment under kursen, men dessa görs på distans.

Peder Isaksson - Kontaktlärare Berättarpionjärerna
peder.isaksson@fridhemsfolkhogskola.se

Bifoga en kortare presentation av dig själv och beskriv varför du vill gå Berättarpionjärerna. Skicka även med en kort idé, max 200 ord, på en berättelse du skulle vilja se förverkligad. (nämn gärna vilket medium/form du vill arbeta i)

Sista ansökningsdag till våren 2021 är 4 december (med reservation för ändringar)